Co boskie we mnie
Twoim jest Panie
skryte głęboko
w przedziwnym śnie
Obce dla świata
jasne dla stworzeń
niezrozumiałe dla
samej mnie

Jawi się we dnie
ożywa nocą
każe się cieszyć
minutę dwie
cichnie jesienią
wybucha wiosną
ciągle ku innym
skłania mnie
A może tylko
żyję snem?

7 VIII 2001