Zbigniew Jerzyna: Kiedy wygasa niebo miłości...

Kiedy wygasa niebo miłości
to gwiazda płacze.
Więc trzeba podnieść głowę wysoko,
by ją zobaczyć.

Po łzach co spłyną z gwiazdy gorącej
popiół zaświeci.
Spróbujmy miła spojrzeć na siebie,
jak patrzą dzieci.
Bo nie ma grobu takiej miłości,
co jest z płomienia.
Nawet gdy wokół chcą ją przymusić
do upodlenia.

© 1920 – 2018, Związek Literatów Polskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.