Czyste naczynie z ziemi uniosłem
Obecność ducha wszechobecna
W szczątku Wielkiej Materii

Czaszka Poety w moim ręku
Dotknięta śliną Epoki
W trwaniu swym niepodległa

Ta czaszka w ręku moim świeci
Grabarz szyderczo się uśmiecha
Na odblask światła ziemię rzuca

Czyste naczynie w ziemię składam
Bezbronne Wolne W Krzyku Usta

Już idą mrokiem pochyleni
Zmieszane z ziemią światło depczą

1966

W roku 1826 odkopano czaszkę dawno zmarłego Schillera. Obecny był przy tym Goethe.