43. Warszawska Jesień Poezji
Turniej jednego wiersza im. Jarosława Zielińskiego
25 października o godz. 15 w Domu Literatury

1. W Turnieju może wziąć udział każdy, kto samodzielnie zinterpretuje przed Jury swój własny utwór poetycki.
2. Recytacja utworu nie może przekraczać pięciu minut.
3. Autorzy przedstawiają teksty w kolejności zgłoszeń
4. Ilość występujących w Turnieju nie jest ograniczona.
5. Po recytacji należy przedstawić Jury tekst w formie pisemnej.
6. Oceną zajmuje się Jury zaakceptowane przez Zarząd Fundacji Arkona im. Jarosława Zielińskiego.
7. Jury składa się z trzech osób: przewodniczącego, sekretarza i członka.
8. Decyzje Jury są ostateczne.
9. Najlepsze teksty zostaną nagrodzone. Pierwsza nagroda wynosi 300 zł, 1 druga – 200 zł, 2 trzecie po 100 zł.