Turniej Jednego Wiersza dla zrzeszonych i niezrzeszonych.

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA
47. Warszawskiej Jesieni Poezji

1. Turniej adresowany jest do wszystkich poetów - amatorów oraz osób będących członkami profesjonalnych związków pisarskich (Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS)
2. Wiersze zgłoszone do Turnieju nie mogą być wcześniej nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich.
3. Każdy autor sam przedstawia swój wiersz wydrukowany lub napisany własnoręcznie czytelnie i opatrzony własnym nazwiskiem.
4. Wiersze ocenia jury powoływane przez organizatora 47. Warszawskiej Jesieni Poezji. W skład jury wchodzą osoby zawodowo parające się literaturą – krytycy literaccy i uznani poeci – Marek Wawrzkiewicz, Zbigniew Milewski i Andrzej Wołosewicz.
5. Jury przyzna trzy nagrody pieniężne - za I miejsce w wysokości 500 zł, za II miejsce w wysokości 300 zł oraz za III miejsce w wysokości 200 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jury może dokonać innego podziału kwoty 1000 zł.
6. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu Turnieju, nie kierując się żadnymi innymi względami poza artystycznymi
7. Turniej Jednego Wiersza odbędzie się 13 października 2018 roku ( sobota) o godzinie 15.00 w auli Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie
8. Z turnieju zostanie sporządzony protokół a nagrodzone wiersze mogą zostać wydrukowane na stronach internetowych ZLP oraz w czasopismach informujących o wynikach turnieju na co nagrodzeni autorzy wyrażają zgodę poprzez wzięcie udziału w Turnieju Jednego Wiersza 47 Warszawskiej Jesieni Poezji.

PROTOKÓŁ JURY TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA DLA ZRZESZONYCH I NIEZRZESZONYCH 47. WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI

Jury Turnieju Jednego Wiersza 47. WJP w składzie:
1. Maria Żywicka-Luckner
2. Marek Wawrzkiewicz
3. Zbigniew Milewski
po przeanalizowaniu 25 wierszy zgłoszonych do Turnieju Jednego Wiersza 47. WJP postanowiło:
1. podkreślić wysoki poziom zgłoszonych do turnieju wierszy,
2. nagrodzić równorzędnie następujących AUTORÓW:
a. p. Bożena Kaczorowska i p. Krzysztof Zdunka, przyznając im ex aequo I nagrodę w wysokości po 250 zł,
b. p. Kacper Płusa i Joanna Jagiełło, przyznając ex aequo II Nagrodę w kwocie po 150 zł,
c. p. Jadwiga Siwińska-Pacek i p. Marcin Miksza, przyznając ex aequo III Nagrodę w kwocie po 100 zł.

Członkowie Jury: Marek Wawrzkiewicz i Maria Żywicka-Luckner przyznali prywatne nagrody Marcinowi Mikszcie i Joannie Vorbrot.

Warszawa, 13.10.2018

Maria Żywicka-Luckner
Zbigniew Milewski
Marek Wawrzkiewicz