Warszawska Jesień PoezjiZapraszamy wszystkich poetów do udziału w Turnieju Jednego Wiersza, który odbędzie się podczas festiwalu Warszawska Jesień Poezji.
W tej 42. już edycji, organizowanej przez ZG Związku Literatów Polskich, patronat honorowy objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego P. Bogdan Zdrojewski.
„Turniej” odbędzie się 12 października 2013 r. o godz. 17-tej w Domu Literatury w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.
Do konkursu zapraszamy debiutantów, a także członków organizacji literackich i uczestników Festiwalu. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Warunki uczestnictwa:
1. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja własnego utworu. W uzasadnionych przypadkach
organizatorzy mogą wyrazić zgodę na odczytanie utworu przez osobę wskazaną przez autora. Do uczestnictwa w konkursie będą dopuszczeni poeci, którzy uprzednio zarejestrują się. Rejestracji można będzie dokonać w dniu 12.10.2013 r. w godz. 15:30 – 17:00. Podczas rejestracji należy przekazać egzemplarz utworu, który będzie prezentowany w konkursie.
2. W Turnieju można przedstawiać wyłącznie teksty własne. napisane w języku polskim, nienagradzane w innych konkursach literackich i niepublikowane w czasopismach oraz książkach (również na nośnikach elektronicznych).
3. Utwory prezentowane w konkursie nie mogą przekroczyć 100 wersów a prezentacja nie może trwać dłużej niż 5 minut. Tematyka prezentowanych utworów jest dowolna. Mile widziane nawiązania do twórczości i postaci Juliana Tuwima.
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Jury dokona wstępnej selekcji zgłoszonych utworów. Utwory dopuszczone przez Jury będą mogły być prezentowane przez podczas Turnieju.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.