1 – 31 października Warszawska Jesień Poezji w Grójcu
8 – 12 października – lekcje poetyckie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Warszawie i na Mazowszu

12 października (piątek)
Dom Literatury – godz. 16.00 inauguracja 47 Warszawskiej Jesieni Poezji
prowadzenie Marek Wawrzkiewicz
Wręczenie nagród im. Juliusza Słowackiego i Jarosława Iwaszkiewicza
Koncert poetycko – muzyczny poświecony Mazowszu
godz. 18.00 Wieczór laureatów nagród im. Juliusza Słowackiego i Jarosława Iwaszkiewicza
prowadzenie Marek Wawrzkiewicz i Zbigniew Milewski
godz. 20.00 Noc poetów połączona z promocją Antologii 47 Warszawskiej Jesieni Poezji
„... i Wisła świeci jak latarnia”
prowadzenie Ewa Zelenay i Grzegorz Trochimczuk

13 października (sobota)
Dom Literatury
godz. 11.00 – 14.00 Sesja krytyczno-literacka „poezja z psychologicznego punktu widzenia Juliana Ochorowicza” w szerszym kontekście teorii
prowadzenie Andrzej Tchórzewski
godz. 15.00 Estrada poetycka – poezja śpiewana i mówiona
prowadzenie Aldona Borowicz
Turniej Jednego Wiersza dla zrzeszonych i niezrzeszonych
prowadzenie Jury – Marek Wawrzkiewicz, Zbigniew Milewski i Andrzej Wołosewicz
godz. 18.00 Gala Świętokrzyska – prezentacja oddziału
prowadzenie Stanisław Nyczaj

14 października (niedziela)
Dom Literatury
godz. 15.00 Konkurs Jednego Wiersza im. Jarosława Zielińskiego
prowadzenie Stanisław Grabowski
godz. 18.00 Koncert poetycko-muzyczny „Poezja i jazz”

Program 47 Warszawskiej Jesieni Poezji