Wieczór galowy poetów zagranicznych (Estonia, Litwa, Austria, Australia, Norwegia, Chiny, Gruzja, Rosja, Wietnam).

fot. K. Konecka