Nagrody literackie  im. J. Iwaszkiewicza i im. Juliusza Słowackiego

Przyznano nagrody literackie im. Jarosława Iwaszkiewicza i im. Juliusza Słowackiego za 2020 r.

Nagrody wręczono podczas inauguracji imprezy literackiej „Zamiast” – 22.10.2021 r. w Domu Literatury.

Fundatorem Nagród jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Protokół

z posiedzenia Kapituły nagród literackich. Im. J. Iwaszkiewicza i im. Juliusza Słowackiego w dniu 20.09.2021 r.

Kapituła w składzie: prof. Andrzej Zieniewicz (przewodniczący), Marek Wawrzkiewicz, Andrzej Tchórzewski, Andrzej Wołosewicz (sekretarz) i Zbigniew Milewski po długiej i wnikliwej dyskusji nad następującymi kandydaturami: Stanisławem Nyczajem, Aresem Chadzinikolaem, Jerzym Jankowskim, Adamem Ziemianinem i Jerzym Fryckowskim:

przyznała 

Nagrodę im. Juliusza Słowackiego za całokształt twórczości poetyckiej  Jerzemu Fryckowskiemu

natomiast

Nagrodę literacką im. J. Iwaszkiewicza

w kategorii całokształtu twórczości literackiej spośród następujących kandydatur: Włodzimierz Kłaczyński, Uta Przyboś, Stanisław Nicieja, Benedykt Kozieł i Ryszard Kurylczyk Kapituła przyznała nagrodę jednogłośnie Ryszardowi Kurylczykowi

w kategorii za popularyzację literatury nagrodę spośród czterech kandydatów (Róża Czerniawska-Karcz, Robert Rudiak, Andrzej Grabowski i Anna Pituch- Noworolska) Kapituła jednogłośnie Nagrodę przyznała Annie Pituch-Noworolskiej - Prezes Oddziału Krakowskiego ZLP

Na tym obrady zakończono.

Warszawa, 20.09.2021 r.

Podpisy członków Kapituły:

Prof. Andrzej Zieniewicz

Marek Wawrzkiewicz

Andrzej Tchórzewski

Andrzej Wołosewicz

Zbigniew Milewski