43. Warszawska Jesień Poezji odbyła się w dniach 16-18 października 2014 r. W przeddzień Jesieni w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu zorganizowano spotkanie poetów świętokrzyskich. Oficjalna inauguracja warszawskiego festiwalu poezji nastąpiła w czwartek 16 października. Otwarcia literackiej imprezy dokonał prezes Zarządu Głównego ZLP Marek Wawrzkiewicz. Wtedy też nastąpiło wręczenie resortowych odznaczeń członkiniom ZLP: Elżbiecie Musiał (Kielecki Oddział) – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Danucie Bartosz (Poznański Oddział) –„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Nagrodą Literacką im. Jarosława Iwaszkiewicza za twórczość poetycką i translatorską uhonorowana została ur. w Leningradzie autorka 7 tomów poezji Ekatierina Pollanskaja. Nagroda Literacka im. Juliusza Słowackiego, za całokształt twórczości, ale z uwzględnieniem tomu „Zagrabki”, trafiła do warszawskiego poety i krytyka literackiego, sekretarza Zarządu Głównego Zbigniewa Milewskiego.

Prezes szczególnie dziękował redaktorce tegorocznej antologii WJP Aldonie Borowicz, jak również jej współpracownikom za wkład, jaki włożyli w dopracowanie poetyckiej publikacji oraz za prace związane z organizacją tak dużej imprezy.
Po wręczeniu nagród odbył się poetycko-muzyczny koncert inauguracyjny „Miejsce urodzenia – Warszawa”. Wystąpili w nim uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej wydziału wokalno-estradowego im. Fryderyka Chopina.
Nie zapomniano o nieżyjących znakomitych poetach, którzy mieszkali i tworzyli w Warszawie: Krzysztofie Gąsiorowskim, Romanie Śliwoniku i Zbigniewie Jerzynie. Ich utworów wysłuchaliśmy w wybornej interpretacji aktorów: Grzegorza Damięckiego i Andrzeja Ferenca.
Uczestnicy WJP wzięli też udział w otwarciu wystawy malarza, grafika, mieszkającego w Koszalinie Krzysztofa Rapsy. Dzieła artysty, należącego do światowej czołówki abstrakcjonistów, wyeksponowano na sztalugach i ścianach Domu Literatury.
Podczas 43. Warszawskiej Jesieni Poezji odbyło się też seminarium poetyckie w Domu Pracy Twórczej w Oborach k. Konstancina. Prof. dr Andrzej Zieniewicz wygłosił referat „Poezja – strumień świadomości”, a Leszek Żuliński zreferował zagadnienie „Poezja – strumień podświadomości”. Temat wywołał bardzo żywą dyskusję, która trwała aż do ogłoszenia konkursu – zabawy literackiej, polegającej na napisaniu wiersza, związanego z tematem świadomości i podświadomości w poezji. Laureatami konkursu ex aequo zostali: Paweł Kuszczyński (prezes Poznańskiego Oddziału ZLP) i Karl Grenzler (członek Krakowskiego Oddziału ZLP, mieszkający w Niemczech). Laureaci przeczytali nagrodzone wiersze po recitalu Bohdana Łazuki a potem przy pysznej obiadokolacji, jak również smakowitych zakąskach integrowaliśmy się, dyskutowaliśmy o literaturze, sztuce, dokonaniach twórczych i planach. Niezapomnianych wrażeń dostarczył także recital Joanny Rawik, która wyśpiewała m.in. kilka piosenek z repertuaru Edith Piaf.
18 października, punktualnie o godzinie 11.00 w Domu Literatury odbyła się promocja almanachu 43. Warszawskiej Jesieni Poezji „Miejsce urodzenia: Warszawa”. Wybrzmiały wiersze poetów na tle pięknej scenografii autorstwa Elżbiety Musiał. Zatrzymano w kadrach niezapomniane i ulotne chwile, które pozostaną na długo w naszej pamięci.
Po pożegnalnym obiedzie przyjezdni goście opuścili Dom Literatury a miejscowi literaci uczestniczyli jeszcze w rozstrzygnięciu konkursu poetycko-prozatorskiego dla lekarzy: Puls słowa, po czym udali się do Klubu Księgarza na wieczór poetów zagranicznych i polskich.