8 października w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu, w sali z widokiem na Kolumnę Zygmunta, uroczyście zainaugurowano XXXVIII Warszawską Jesień Poezji. Jako że patronem duchowym tegorocznego święta jest Słowacki nie mogło zabraknąć na wstępie wiersza „Uspokojenie” , który w niepowtarzalny sposób przypomniał Wojciech Siemion. Fragment tego właśnie utworu: „Jest u nas kolumna w Warszawie” jest tytułem antologii, która jak co roku towarzyszy WJP. Słowacki patronem duchowym, zaś patronem honorowym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski.

Patronat Ministra nie ograniczył się, na szczęście, do pieczy honorowej, dzięki jego interwencji znalazły się w ostatniej chwili środki na organizację imprezy. Ministra reprezentował Sekretarz Stanu, pan Piotr Żuchowski, który w swoim wystąpieniu wiele mówił o roli poezji w naszym życiu. Przemówienie, prowadzący inaugurację, Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiwicz nazwał pierwszym zadaniem Ministra tego wieczoru – drugim było wręczenie medali „Gloria Artis” członkom ZLP – Krzysztofowi Gąsiorowskiemu, Lechowi Konopińskiemu, Andrzejowi Krzysztofowi Waśkiewiczowi, Waldemarowi Michalskiemu i Ireneuszowi Krzysztofowi Szmidtowi. W imieniu odznaczonych głos zabrał Lech Konopiński.
Wcześniej, 22 września medal „Gloria Artis” wręczono w Krakowie jednemu z nestorów polskiej literatury Julianowi Kawalcowi.
W części oficjalnej Tadeusz Samborski odczytał jeszcze adres gratulacyjny przesłany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Całość zwieńczył koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu tercetu smyczkowego Violino i znakomitych aktorów Anny Chodakowskiej i Andrzeja Ferenca, którzy zaprezentowali wiersze polskich poetów dedykowane Juliuszowi Słowackiemu.
Tak rozpoczęło się już XXXVIII „spotkanie przyjaciół dotkniętych tą samą piękną chorobą – poezją”, jak to ładnie nazwał Prezes Marek Wawrzkiewicz.