Inauguracja w auli Domu Literatury w Warszawie (16 października 2014)

Odznaczenia resortowe otrzymały:

1. Elżbieta Musiał: Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Elżbieta Musiał: Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

(fot. K. Konecka)

2. Danuta Bartosz: Zasłużony Działacz Kultury

Danuta Bartosz: Zasłużony Działacz Kultury

(fot. K. Konecka)

Nagrody literackie otrzymali:

1. Zbigniew Milewski: Nagroda Literacka im. Juliusza Słowackiego za twórczość poetycką

Zbigniew Milewski: Nagroda Literacka im. Juliusza Słowackiego

(fot. A. Milewska)

2. Ekatierina Polianskaja (Rosja): Nagroda im. Jarosława Iwaszkiewicza za twórczość poetycką i translatorską oraz upowszechnianie polskiej poezji w Rosji

Ekatierina Polianskaja (Rosja): Nagroda im. Jarosława Iwaszkiewicza

Poetycko-muzyczny koncert inauguracyjny: Miejsce urodzenia – Warszawa