Z okazji XXXVI Warszawskiej Jesieni Poezji ukazała się nakładem ZLP antologia w opracowaniu artystyczno-graficznym Piotra Toboły-Pertkiewicza, w której za sprawą dokonanego wyboru przez Andrzeja Gnarowskiego, znalazły się wiersze zagranicznych i polskich poetów, uczestników WJP.

Z przedmowy pióra Marka Wawrzkiewicza:
„Pisanie wierszy jest dawaniem świadectwa. Wiersz nie musi, a może nawet nie powinien, odnosić się do tematów i spraw największych, najbardziej ogólnych. Nie musi i nie powinien posługiwać się językiem wzniosłym i głosem gromkim, ponieważ nie ma języka stworzonego specjalnie dla poezji – jest język powszedni, wystarczająco bogaty, aby mógł wyrazić wszystko. Los poety zapisany w wierszu jest przecież częścią losu wspólnego – losu większej społeczności, może nawet narodu; jest też świadectwem własnego czasu. I daje się odczytywać ten czas przez wiersze. Czasem mi się zdaje, że wiersze są wierniejszym świadectwem czasu niż najbardziej naukowe prace historyczne. Świadectwem prawdziwszym i bardziej przejmującym”.

Antologia XXXVI WJP
ŚWIADECTWO
Wybór tekstów: Andrzej Gnarowski
Przemowa: Marek Wawrzkiewicz
Opracowanie artystyczne i graficzne: Piotr Toboła-Pertkiewicz
ZLP, 2007
ISBN: 978-83-924450-2-9
Cena: 10 zł
Do nabycia: Dom Literatury, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 87/89
(na portierni lub w Oddziale Warszawskim, I piętro)