Mimo określonych niedogodności, zaplanowane uroczystości odbyły się.
Tak je widział Andrzej Walter.
Zapraszamy do wspomnień.
Cały album dostępny jest na https://www.facebook.com/photo/?fbid=3630490190340331&set=pcb.3630503357005681