Jan Gross

Jan Gross, uznany fraszkopisarz, laureat wielu konkursów na małe formy literackie, zmarł 10 listopada 2010 r w Gorzowie Wlkp. w wieku 76 lat. Jego ostatnia książka - antologia twórczości pt. "Od przedszkola do ramola" ukazała się we wrześniu.
Jan Gross urodził się w Opatówku koło Kalisza 21 stycznia 1934 roku. Ukończył technikum budowlane w Łodzi (specjalność wodociągi i instalacje) i w Warszawie (specjalność instalacje i urządzenia sanitarne). Pracował w przedsiębiorstwach budowlanych. Pierwsze teksty zaczął pisać w latach 1956-57 na wieży lotniska wojskowego w Sochaczewie podczas służby wojskowej. Fraszkami debiutował w tygodniku "Kaktus" w 1958 roku. W Gorzowie mieszkał od 1970 roku.

Był laureatem wielu ogólnopolskich konkursów na małe formy literackie. Należał m.in. do Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Wydał kilkanaście tomików z fraszkami i aforyzmami dla dzieci i dorosłych. Ostatnią książką w jego dorobku jest antologia twórczości pt. "Od przedszkola do ramola", której wydawcą jest wojewódzka i miejska biblioteka publiczna w Gorzowie. Książka z fraszkami, bajkami, limerykami, wierszami, aforyzmami liczy ok. 400 stron. Pogrzeb odbył się w dniu 13 listopada 2010 r. o godzinie 11.45 na Cmentarzu Komunalnym we Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej.