Zbigniew Milewski

Zbigniew Milewski (na zdjęciu obok) i Karol Graczyk, członkowie Związku Literatów Polskich zostali gośćmi Festiwalu "Pisz i Śpiewaj Poezję" - VIII Spotkanie Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich i Poezji Śpiewanej, który odbędzie się w Piszu u w dniach 14-16 kwietnia 2011 r.

Organizatorami Festiwalu są Gmina Pisz, Piski Dom Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu.