W dniach 6-10 sierpnia w Xining (prowinacjka Qinghai, Chiny) odbył się I Międzynarodowy Festiwal Poezji, który zgromadził 235 poetów (w tym 56 zagranicznych gości z 33 krajów świata). Polskę reprezentowali Irena Sławińska (Hu Faiteng) i Marek Wawrzkiewicz. Głównym organizatorem festiwalu był wybitny poeta chiński Jifi Maija, wicegubernator prowincji, gości ubiegłorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji.

Na zaproszenie Związku Pisarzy Chin w dn. 11-20 sierpnia przebywała w Chinach delegacja Związku Literatów Polskich w składzie: Marek Wawrzkiewicz, Irena Sławińska, Zbigniew Domino i Wacław Sadkowski. W Syczuanie i Pekinie delegacja spotkała się z pisarzami chińskimi i uzgodniła dalszą współpracę.
W czerwcu 2007 r. w Domu Pracy Twórczej w Oborach odbył się plener poetycko-malarski Polska-Litwa. W rewanżu Związek Pisarzy Litwy podejmował na podobnym plenerze 5 polskich poetów i 5 malarzy. W trzydziesto osobowa grupa (Polacy, Litwini i Białorusini) spędziła 6 dni w Nidzie. Owocem pleneru są liczne przekłady i ponad 60 obrazów, które będą eksponowane w Wilnie i Warszawie.
19 września 2007 r. w Domu Literatury w Warszawie odbył się jubileszu 80-lecia Edwarda Kurowskiego, prozaika i nowelisty.