Nagroda Literacka im. Władysława St. Reymonta została ustanowiona w 1994 roku dla upamiętnienia postaci Wł. St. Reymonta: Rzemieślnika – Pisarza – Noblisty. Nagroda im. Reymonta zyskała trwałe miejsce w katalogu liczących się nagród literackich w Polsce i cieszy się zasłużonym uznaniem w środowisku twórców. Jest przyznawana w dwóch głównych kategoriach: „Za twórczość całego życia” i „Książkę roku”. Ponadto Jury przyznaje Honorowe Wyróżnienie Specjalne - za zasługi dla polskiej literatury i kultury oraz Nagrodę Specjalna i Honorowe Wyróżnienia dla przedstawicieli środowiska rzemieślniczego za twórczość artystyczną, pielęgnowanie tradycji patriotycznych i regionalnych oraz promowanie i upowszechnianie kultury.

Sponsorem i organizatorem Nagrody jest Związek Rzemiosła Polskiego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, kandydatów do Nagrody zgłaszali członkowie Jury – pisarze, dotychczasowi laureaci Nagrody, Związek Literatów Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Poczynając od bieżącej edycji, na mocy zmienionego w 2007 r. regulaminu Nagrody”, możliwość zgłaszania kandydatur w kategorii „Za książkę roku” otrzymały także wydawnictwa. Kandydatury do Nagrody zgłosiły: Wydawnictwo „Czarne”, Wydawnictwo „Adam Marszałek” oraz Wydawnictwo „Nowy Świat”.
Obradujące w dniu 29 stycznia 2009 roku Jury Nagrody Literackiej im. Wł. St. Reymonta, pod przewodnictwem prezesa ZRP - Jerzego Bartnika, przyznało następujące Nagrody: W kategorii „Za twórczość całego życia” Nagrodę otrzymali: Pan Józef Henn – za prozę oraz
Pan Krzysztof Karasek – za poezję.
W kategorii za „Książkę roku 2007” wyróżniono Panią Annę JANKO za książkę „Dziewczyna z zapałkami” (Wydawnictwo „Nowy Świat” 2007).
Jury przyznało także Honorowe Wyróżnienie Specjalne za zasługi dla polskiej literatury i kultury. Laureatami tego wyróżnienia zostali:
Pani Barbara KOC – wybitna znawczyni i edytorka dzieł Władysława Stanisława Reymonta,
Pan Zbigniew MAKOWSKI – poeta i malarz,
Pan Jan RODZEŃ – długoletni kierownik Klubu Księgarza
Przyznano również Nagrodę Specjalną i Honorowe Wyróżnienie za twórczość artystyczną, pielęgnowanie tradycji patriotycznych i regionalnych oraz promowanie i upowszechnianie kultury kandydatom, rekomendowanym przez środowisko rzemieślnicze:
Nagrodą Specjalną uhonorowani zostali:
Pan Witold MARCEWICZ – mistrz kamieniarstwa i artysta rzeźbiarz,
Henryk Jan PYTLIK – poeta i mistrz cukierniczy
Janusz WIŚNIEWSKI – pisarz i mistrz krawiecki
Honorowe Wyróżnienie XV otrzymał:
Pan Zdzisław ŚWISTAK – popularyzator historii i tradycji rzemiosła
Laureaci Nagrody w dwóch głównych kategoriach otrzymują gratyfikacje pieniężne i plakiety upamiętniające zwycięstwo w Konkursie. Laureaci nagród i wyróżnień honorowych otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 17.02.2009 r. o godz. 12.30 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.