Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe M. St.Warszawy i Klub Literacki Praska Przystań Słowa ogłaszają VI Ogólnopolski Konkurs Literacki.
Konkurs będzie rozpatrywany w następujących kategoriach:
1. poetyckiej (3 utwory)
2. prozatorskiej (do 10 stron znormalizowanego maszynopisu)
3. tekstów związanych z prawobrzeżną Warszawą i wspomnień Prażan (objętość j.w.)
Jury przewiduje ponadto wyróżnienie za udany utwór satyryczny lub estradowy.

Celem konkursu jest ujawnienie talentów, zgromadzenie materiałów do kolejnego almanachu, przyczynienie się do poszerzenia praskiej legendy i dostarczenie wartościowych tekstów estradowych.
Prace konkursowe opatrzone godłem należy nadsyłać do 31 maja 2010 r, w 4 egzemplarzach maszynopisu na adres:
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe M. St. Warszawy
ul Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
z dopiskiem „konkurs literacki”
Imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem.
Pula nagród wynosi 3500 zł
Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
Dla wyłonienia laureatów zostanie powołane odpowiednie Jury, które przyzna nagrody finansowe, rzeczowe i honorowe.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września, a uroczyste wręczenie nagród w listopadzie br.
Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezhonoracyjnej publikacji i ewentualnych skrótów nadesłanych na konkurs utworów.
Konkurs rozgrywany jest w cyklu dwuletnim.
Dodatkowe informacje: Sekretariat CPK – tel (22) 5176575, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.cpk.art.pl