24 marca przybywa do Warszawy delegacja pisarzy ukraińskich w składzie: Wołodymir Jaworiwśkyj, Anatolij Krym i Jurij Rybczynskyj. Książki tych wybitnych przedstawicieli ukraińskiego środowiska literackiego ukazywały się w Polsce. Z ich udziałem odbędzie się w Domu Literatury 25 marca o godz. 17 ukraińsko – polskie seminarium literackie „Kultura i literatura Ukrainy po Majdanie. Obraz tych wydarzeń w Polsce”.

Pisarze ukraińscy, którzy jednocześnie są przedstawicielami ukraińskiej organizacji ochrony praw autorskich złożą wizytę w Ambasadzie Ukrainy, wezmą udział w roboczym spotkaniu z kierownictwem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, spotkają się z polską ukrainistyką i Ukraińcami studiującymi w Warszawie. Ważnym punktem ich pobytu w naszej stolicy jest spotkanie w Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszeniu Polska – Ukraina. Te właśnie stowarzyszenia i ZAiKS pokrywają koszty pobytu naszych gości.
Przypominamy: 25 marca (środa), godz. 17, Dom Literatury.