Karol Samsel

3 lutego 2011 r. (czwartek) godz. 18.00 Czytelnia MBP ul. Głowackiego 42. Wieczór uatrakcyjni Koncert muzyczny MAGALENY HARASIMOWICZ z Krakowa (pianino, gitara).

KAROL SAMSEL (fot. Krzysztof Mariusz Ciesielski) – poeta, krytyk literacki, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. Ostrołęczanin. Członek Związku Literatów Polskich. Członek Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Publikował m.in. w „Poezji Dzisiaj”, „Szafie”, „Tekstualiach”, „ZNAJ-u”, „Kozimrynku”, „Zeszytach Poetyckich” i „Znad Willi”. Aktywny uczestnik życia kulturalnego, m.in. współorganizator Festiwalu Literackiego im. Edwarda Kupiszewskiego Kupiszewiada. Narrator Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej z Ostrołęki. Wydał drukiem trzy tomiki poetyckie: „Labirynt znikomości” (TPO, 2003), „Czas teodycei” (TPO, 2007) i „Manetekefar” (Nowy Świat, 2009). W twórczości szczególnie ważny jest dla niego problem teologii wobec egzystencjalizmu.
Zapraszają organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce.