Prof. dr hab. Włodzimierz Wójcik - literaturoznawca, emerytowany profesor w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dziekan, prodziekan Wydziału Filologicznego UŚ, dyrektor i wicedyrektor sosnowieckiej polonistyki został tegorocznym laureatem Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę Humanitas organizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Profesor, członek katowickiego Oddziału Związku Literatów Polskich, otrzymał nagrodę w kategorii honorowej w uznaniu jego zasług w działalności na rzecz Zagłębia Dąbrowskiego, promowania regionu i budowania tożsamości lokalnej.

Prof. Włodzimierz Wójcik jest autorem kilkuset prac poświęconych literaturze najnowszej, w tym pisarzom środowiska zagłębiowskiego. Urodzony w Będzinie-Łagiszy, zamieszkały w Sosnowcu, przez lata związany zawodowo z Zagłębiem Dąbrowskim, prodziekan (1973-1975) i dziekan (1984-1987) Wydziału Filologicznego UŚ, wicedyrektor (1982-1984) i dyrektor (1987-1991) sosnowieckiej polonistyki. Wykładał w Paryżu, Neapolu, Budapeszcie i Bratysławie. Był promotorem doktoratu honoris causa przyznanego przez UŚ Tadeuszowi Różewiczowi. Członek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego i Związku Literatów Polskich. Autor publikacji na temat literatury o tematyce zagłębiowskiej. Działacz kultury, uczestnik zagłębiowskich wydarzeń kulturalnych, np. II Sosnowieckich Dni Literatury. Uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki, Nagrodą Wojewódzką Katowic, Nagrodą Miasta Sosnowca oraz wielokrotnie Nagrodą Rektora UŚ. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę "Humanitas" ma na celu umacnianie tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, promowanie regionalnych osiągnięć kulturalnych i naukowych oraz integrowanie mieszkańców wokół lokalnych wartości. Nagrody "Humanitas" przyznawane są dorocznie osobom i instytucjom, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Zagłębia, umacniania lokalnej tożsamości, tworzenia fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Laureatów wyróżnienia wyłania Kapituła Zagłębiowskiej Nagrody "Humanitas" złożona z przedstawicieli samorządu województwa, samorządu gmin i powiatów Zagłębia, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz innych instytucji naukowych regionu. W II edycji Konkursu zaproszenie do udziału w pracach kapituły przyjęli: Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski, Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński, Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, Starosta Zawierciański Ryszard Mach, Prezydent Będzina Radosław Baran, Burmistrz Czeladzi Marek Mrozowski, Starosta Będziński Adam Lazar, Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu Jan Szot, Zastępca Prezydenta Sosnowca Wilhelm Zych, a także wybitni naukowcy i twórcy z regionu, m.in. dr inż. Władysław Ciążyński z Politechniki Śląskiej, prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott, dr hab. Marian Gierula, dr hab. Zygmunt Woźniczka i dr Paweł Majerski z Uniwersytetu Śląskiego prof. Jerzy Świeca i dr Waldemar Wojtasik z Wyższej Szkoły Humanitas.
Kandydatów do Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę Humanitas zgłaszają członkowie zwyczajni i honorowi Kapituły oraz organizacje pozarządowe. Kandydaturę Prof. Wójcika zgłosili członowie Kapituły: prof. UŚ dr hab. Dariusz Rott, dr Paweł Majerski, dr Michał Kaczmarczyk.
Zagłębiowska Nagroda "Humanitas" ma charakter honorowy lub promocyjny. Nagrody honorowe przyznawane są najwybitniejszym, uznanym osobistościom zagłębiowskiego życia naukowego, kulturalnego, gospodarczego, które swoimi osiągnięciami w sposób znaczący przyczyniły się do promowania Zagłębia i umacniania wartości regionalnych. Nagrody promocyjne otrzymują lokalni twórcy, działacze społeczni, a także instytucje i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące projekty zorientowane na promocję Zagłębia i jego osiągnięć, wspieranie lokalnego życia kulturalnego, naukowego, tworzenie fundamentów społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej i ponadlokalnej itp. Wyróżnienia promocyjne mają charakter nagrody pieniężnej.