18 września 2007 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich gościł Ostap Łapski, wybitny poeta ukraiński zamieszkały w Polsce. Ostap Łapski dzień wcześniej (17 września 2007 r.) otrzymam najważniejszą nagrodę literacką Ukrainy - Nagrodę im. Tarasa Szewczenki. Podczas wizyty w Związku Literatów Polskich laureatowi towarzyszył tłumacz poezji polskiej na ukraiński Roman Łubkiwski.

OSTAP ŁAPSKI ur. 1926r. we Hucki, powiat Kobryń. Poeta ukraiński, tłumacz, autor podręczników, nauczyciel akademicki, współpracownik Polskiego radia, felietonista.
Pochodzi z rodziny chłopskiej. Do siedmiu lat wychowywał się w domu rodzinnym słysząc i posługując się wyłącznie językiem ukraińskim. Dzieciństwo i młodość do 18-tu lat spędził na ziemi rodzinnej - Polesiu. W lipcu 1944 roku wraz z rodziną z przyczyn polityczno-społecznych był zmuszony do opuszczenia strony ojczyste i znalazł się w Generalnej Guberni. Tutaj w Łowiczu, za Polski Ludowej, ukończył liceum pedagogiczne i dwa lata pracował jako wiejski nauczyciel. Następnie skończył we Wrocławiu rusycystykę (stopnia 1-ego), a w Warszawie ukrainistykę (stopnia 2-go). 25 lat nauczał słowa ukraińskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie przez 15 lat w Redakcji Lingwistycznej Polskiego Radia prowadził lekcje jęz. rosyjskiego. Układał czytanki dla ukraińskiej dziatwy w Polsce. Przez 2 lata był redaktorem stylistycznym ukraińskiego tygodnika "Nasze Słowo". Mieszka w Warszawie.