Andrzej Bartyński

WROCŁAW. 5 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności w okresie 2007-2010 r., które zreferował ustępujący prezes Andrzej Bartyński i sprawozdania Komisji Rewizyjnej, przedstawionego przez ustępującego przewodniczącego Kazimierza Burnata nastąpiła szeroka dyskusja. Przyjęto wnioski do realizacji w następnej kadencji. Następnie odbyły się wybory, w wyniku których wyłoniono nowe władze Oddziału i delegatów na Zjazd ZLP, w następującym składzie.

Zarząd
Andrzej Bartyński – prezes (na zdjęciu obok), Kazimierz Burnat – wiceprezes, Leszek Nowak – sekretarz, Igor Wieczorek – skarbnik, Dariusz Pawlicki – członek.
Komisja Rewizyjna
Mirosław Gontarski – przewodniczący,
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak – z-ca przewodniczącego,
Wiesława Siemaszko-Zielińska – sekretarz.
Delegaci
Andrzej Bartyński, Kazimierz Burnat, Igor Wieczorek, Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, Zofia Mirska.