4 marca 2023 r. - został wybrany nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich

zarzad ow zlpa

w składzie: Grzegorz Trochimczuk - prezes Zarządu OWZLP

oraz członkowie Zarządu: Marlena Zynger,  Joanna M. Vorbrodt, Irena Tetlak - sekretarz, Zbigniew Milewski - wice prezes,  Jerzy Jankowski - wice prezes, Wojciech Parzyński - skarbnik,  Vladan Stamenković i  Artur Krajewski

Teraz czas na działanie.

Gratulacje!