Ludmiła Janusewicz

KOSZALIN. W dniu 25.02.20011 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koszalińskiego Oddziału ZLP. Wybrano zarząd w następującym składzie.

Prezes - Ludmiła Janusewicz (na zdjęciu obok)
Sekretarz - Krystyna Pilecka
Skarbnik - Eugeniusz Koźmiński
Delegatem na Walne Zebranie ZLP wybrano Ludmiłę Janusewicz.