Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

                 

          dr  FELICJI BORZYSZKOWSKIEJ SĘKOWSKIEJ

                                               w dniu     29 stycznia 2020r  o  godz.18.00

 

1.   60 – lecie twórczości literackiej;

2.   40 - lecie Koła Bohaterów Książek z cyklu „BYĆ”;

3.   60 - lecie Klubu Kobiet Twórczych;

4.   50 – lecie pracy naukowej;

5.   Rozpoczęcie 9 - tej dekady życia;

6.   40 – lecie terminu „trzecia płeć”;

7.   50 – lecie terminu „pedagogika pokoju”

8.   Promocję książek:  1/ Psychoterapia w pigułce;

                                     2/ Festiwal Ogrody Muzyczne;

                                     3/ Listy od Felicji t. I;

                                     4/  Fraszki czy FeBoSki               

 

              *  Koncert uświetnią solistki Opery Narodowej Wanda Bargiełowska 

                                                                   i Anna Kutkowska-Kass

              *  Poczęstunek

                    

             Aula Domu Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

                                                        na   KONCERT  I  KONKURS

                                              z okazji:     PIĘCIU JUBILEUSZY