Zapraszamy do zapoznania się programem I Festiwalu Poetów Słowiańskich, który odbędzie się w Warszawie w dn. 21-23 października 2008 r. Organizatorem festiwalu jest miesięcznik "Poezja dzisiaj" pod redakcją Aleksandra Nawrockiego, współorganizatorami Związek Literatów Polskich, Bułgarski Instytut Kultury, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, Instytut Słowacki, Katedry: filologii białoruskiej i ukraińskiej, Dom Kultury w Łomiankach, Biblioteka Publiczna przy ul Koszykowej 26/28, Wójt Gminy Kadzidło - Dariusz Łukaszewski, Biblioteki: w Ostrołęce im. W. Gomulickiego i w Kadzidle, TRIADA Biuro Podróży.

Festiwal Poezji Słowiańskiej
Program imprezy
21 X 08
Dom Literatury, Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 godz. 10.00 Sesja pt. Znajomość literatury słowiańskiej wśród Słowian – wystąpienia przedstawicieli z Rosji, Białorusi, Bułgarii, Ukrainy, Bałkan, Czech. Słowacji, Wilna, Budziszyna (Serbołużyczanie) i Polski.
godz. 14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa.
godz. 17.00 Koncert w praskiej cerkwi.
22 X 08
Dom Literatury
godz. 10.00 Prezentacja poezji słowiańskiej w wykonaniu aktorów.
godz. 11.00 Wręczenie nagrody Dimitrinie Lau-Bukowskiej z Bułgarii za promocję literatury polskiej
godz. 11.30 Południe z wierszami południa – spotkanie z Jackiem Cyganem
godz. 12.00 Koncert Aleksandry Szwed
godz. 15.00 Otwarcie wystawy grafiki bułgarskiej w Bibliotece Publicznej ul. Koszykowa 26/28.
23 X 08
godz. 8.00 Wyjazd uczestników do Ostrołęki i Kadzidła – skansen, koncert poetycki, występ Zespołu Kadzidło.
Goście:
Bułgaria: Dimitrina Lau-Bukowska – poetka i tłumaczka lit. Polskiej ; Ełka Niagołowa – poetka; Valeryj Dimitrov Poshtarov – artysta grafik; Dimitri Christow – poeta, ekspert w Min. Kultury Rosja: Iwan Gołubniczyj – poeta, krytyk, tłumacz, red. naczelny gazety Moskiewski Literat Budziszyn (Niemcy): Benedykt Dyrlich – poeta, red. naczelny Serbskich Nowin Słowacja: Monika Kalinowska – kier. Działu programowego Instytutu Słowackiego Białoruś: Katarzyna Bortnowska – prac. naukowy Katedry filologii białoruskiej Serbia: Vladan Stamenković – poeta; Brankó Ćirlić – poeta Chorwacja: Maja Gjerek – poetka Italia: Paolo Statuti – poeta, malarz Wilno: Jadwiga Podmostko – prozaik, dziennikarz Ponadto pracownicy naukowi z Polski, m.in. prof. Halina Janaszek-Ivaničkowá, prof. Alicja Wołodźko, prof. Aleksander Barszczewski, dr Bohdan Urbankowski, dr Bazyli Nazaruk, dr Grzegorz Wiśniewski oraz poeci, tłumacze, wydawcy i czytelnicy.