Aleksander Nawrocki, redaktor naczelny Poezji Dzisiaj, członek Związku Literatów Polskich, decyzją międzynarodowej kapituły złożonej z wybitnych poetów i krytyków, został Laureatem GŁÓWNEJ NAGRODY FESTIWALU POETÓW SŁOWIAŃSKICH w WARNIE – 25 V 2008 za całokształt twórczości własnej i popularyzację literatury słowiańskiej.

Otrzymał również Nagrodę Słowiańskiej Akademii Literatury i Sztuki oraz Związku Literatów Bułgarii w konkursie na wiersz własny, w którym wzięli udział poeci słowiańscy z Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Polski, Rosji, Serbii, Słowenii, Ukrainy oraz z Triestu, Rygi i Niemiec.