26 kwietnia 2007 roku o godz. 14 w Bibliotece Narodowej w Alejach Niepodległości 213 w Warszawie odbyła się prezentacja książki profesora Raimo Pullata pod tytułem Estonica.
„Estonica” powstała dzięki współpracy estońskiego Profesora Raimo Pullata oraz Akademii Biblioteki Łotewskiej. Książka zawiera 287 rysunków z komentarzami w języku estońskim i niemieckim, przedstawia estońskie osady, miasta, pieczęcie, mapy, fortyfikacje, zamki, dwory, scenki rodzajowe. Rysunki pochodzą ze zbiorów Johanna Christopha Brotzego (1742 – 1823).

Prezentacja książki rozpoczęła się od przemówienia dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego, następnie głos zabrali kolejno ambasador Łotwy dr Alberts Sarkanis, ambasador Estonii Ants Frosch i profesor Raimo Pullat.
Profesor Raimo Pullat wygłosił swój wykład piękną polszczyzną. Wyraził radość ze spotkania, mówiąc „połowa mego serca należy do Polski”. Podkreślił, że Estonia ceni wartości, które tworzą Europę i bierze żywy udział w debacie o kulturze europejskiej. Tożsamość krajów bałtyckich kształtowały wpływy niemieckie, rosyjskie i polskie. Niemieckiego pochodzenia był urodzony w Zgorzelcu Johann Christoph Brotze (1742-1823), którego zbiór rysunków, akwarel i opisów znajduje się w Bibliotece Akademickiej w Rydze. Zbiór ten obejmuje 3 tysiące stron zebranych w dziesięciu wielkich skórzanych tomach. W zbiorze są rysunki i opisy pomników, znaków nagrobnych, epitafiów, map i planów miejskich, przedmiotów kultury materialnej, zamków, dworków, fortyfikacji, mieszkań, ubrań, narzędzi, karet, bryczek, wozów, scenek rodzajowych ukazujących kontrasty społeczne... Nie wszystkie rysunki Brotze wykonał osobiście. Część pochodzi z wymiany. Rysunki te stanowią dokumentację dawnej Estonii. Stanowią bezcenną wartość z czasów kiedy nie istniała jeszcze dokumentacja fotograficzna. Zbiór jest też źródłem wiedzy dla polskiej wiedzy historycznej dotyczącej Inflant (XVI-XVI w.). Można znaleźć tam opisy miast i grodzisk, które otrzymały prawa od królów Rzeczpospolitej Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. W dokumentach jest wiele informacji o Polsce i Polakach n. p. wymieniony jest Polak Stanisław Rogoziński, który wybudował w Estonii swój dwór, a od jego nazwiska powstała nazwa miejscowości Rogozin.
Dotychczas wydano trzy tomy tzw. Encyklopedii Brotzego. Czwarty jest w przygotowaniu. Prezentowana obecnie „Estonica” jest piątym z kolei tomem, będącym jednocześnie samodzielnym wydaniem. Jak zażartował Profesor Pullat największym minusem księgi „Estonica” jest jej... waga.
Jeden egzemplarz księgi Profesor Pullat ofiarował Bibliotece Narodowej. Od dzisiaj będzie w jej zbiorach.
Po zakończonej prezentacji Księgi goście przeszli do sali obok gdzie przy lampce można było podziwiać zawieszone na ścianach powiększone reprodukcje ilustracji ze zbiorów Johanna Cristopha Brotzego.
Raimo Pullat urodzony w 1935 roku w Tallinie, wybitny estoński historyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu w Tallinie, kierownik Katedry Historii Kultury Miast. Jego badania naukowe obejmują historię Europy Wschodniej i Północnej, historię miast, demografię historyczną, politykę zagraniczną XX wieku. Zajmuje się również historią stosunków estońsko-polsko-fińskich. Prowadzi współpracę naukową z Polską, Finlandią i Niemcami. Jest autorem licznych książek i artykułów przetłumaczonych na wiele języków. Redaktor naczelny rocznika “Vana Tallinn” (“Stary Tallin”). Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Fińskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Historycznego w Turku (Finlandia), Rady Nordyckiego Stowarzyszenia Historyków, Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze (Dania). Za osiągnięcia naukowe otrzymał w roku 2001 nagrodę Zgromadzenia Bałtyckiego. Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1999), Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2005), Orderem Republiki Estońskiej Białej Gwiazdy IV klasy (2005), Krzyżem Rycerstwa Lwów Finlandii I klasy (2005). Jest także honorowym obywatelem miasta Tallina i doktorem honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Profesor Raimo Pullat mówi świetnie po polsku – jego żoną jest Polka Wiesława Maltańska- Raimo (lekarz oftalmolog).