Aleksander Nawrocki laureatem European Award the Trebbia 2011

Aleksander Nawrocki, członek Związku Literatów Polskich, redaktor naczelny "Poezji dzisiaj" został laureatem prestiżowej Europejskiej Nagrody Trebbia 2011 jako twórca i animator sztuki. W kapitule nagrody zasiadali: Wacław Havel – przewodniczący oraz wybitni twórcy i animatorzy kultury z Berlina, Bratysławy, Gothenburga, Wirtenbergii, Waszyngtonu, Zurichu. Nagrodę wręczono 13 marca br. w Pradze, stolicy Republiki Czeskiej.

W uroczystej gali uczestniczyli przedstawiciele kultury i sztuki, ministrowie kultury krajów europejskich, literaci, znani artyści, biznesmeni, przedstawiciele placówek dyplomatycznych i mediów, razem ponad 700 osób.
Na zdjęciu: Z lewej Michael March prezydent Prague Writers’ Festiwal, Aleksander Nawrocki oraz prowadzący Jitka Novotna z TV Czeskiej i Lubomir Bajanik z TV Słowackiej.

Aleksander Nawrocki laureatem European Award the Trebbia 2011