Walne Zgromadzenie Oddziału Warszawskiego ZLP

w dniu 4 marca 2023 r.

w uznaniu zasług dla Związku Literatów Polskich

i oddziału warszawskiego

podjęło jednogłośnie uchwałę

o nadaniu Aldonie Borowicz tytułu Honorowego Prezesa OW ZLP

aldona borowicz

W 2023 roku odbył się również Jubileusz 50-lecia pracy twórczej Aldony Borowicz.