Szczecin

W dniu 11 kwietnia 2011 roku w wyniku demokratycznych wyborów na Walnym Zebraniu wybrano nowy Zarząd Szczecińskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.
Prezes: Róża CZERNIAWSKA-KARCZ
Wiceprezes: Rafał PODRAZA
Sekretarz: Janusz KRZYMIŃSKI

Nowy Zarząd przejmie swoje obowiązki z rąk dotychczasowego prezesa Szczecińskiego Oddziału ZLP - Józefa GAWŁOWICZA w październiku br.