Mirosław Osowski

Dnia 30 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie autorskie Mirosława Osowskiego, członka rzeszowskiego Oddziału ZLP. W spotkaniu wzięli udział miłośnicy jego prozy, przyjaciele i znajomi. Trwającą blisko dwie godziny dyskusję nad jego nową książką Szychta i inne opowiadania zainicjowała recenzja Ryszarda Mścisza, który napisał m.in.: „Ludzkie losy, o których stara się autor w sposób żywy, zajmujący opowiedzieć za pośrednictwem narratorów opowiadań, często (...) łączą się z charakterystyką środowiska, dobrze oddanymi realiami życia bohaterów. Na przykład Kowolik z Szychty, mimo indywidualnych, wyrazistych rysów osobowych, pozostaje poniekąd bohaterem reprezentatywnym dla górniczej braci.”

Mirosław Osowski odwołał się w czasie dyskusji do epizodu życiowego z czasów młodości — pracy w kopalni węgla kamiennego w Mysłowicach, dokąd trafił po opuszczeniu nowicjatu na Świętym Krzyżu. Jak się wyraził, praca w kopalni pozwoliła mu poznać górniczy trud, a jednocześnie specyfikę śląskiego regionu, jego historię i losy Ślązaków. Refleksy tych doświadczeń znaczą się w zamieszczonych w Szychcie opowiadaniach, których pierwociny powstały jeszcze w czasach studenckich, a także w wydanej wcześniej powieści Z nieba do piekła. Na Śląsku, jak podkreślił, ma nadal wielu przyjaciół, z którymi utrzymuje żywy kontakt. Spotkanie, które prowadziła Ewa Biały, dyrektor MBP, przebiegło w niezwykle miłej atmosferze. Mirosław Osowski, niedawny laureat nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego, otrzymał od czytelników gratulacje i wiele kwiatów, m.in. od zarządu rzeszowskiego Oddziału ZLP, Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Starostwa Powiatowego i Miejskiej Biblioteki Publicznej.