plesniarowicz plakat 32x50a

Jerzy Pleśniarowicz (ur. 7 stycznia 1920, zm. 13 stycznia 1978) – poeta, tłumacz literatury białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, słowackiej i czeskiej, reżyser teatralny i radiowy, animator kultury. W 1955 r. zamieszkał na stałe w Rzeszowie. W latach 1952-1974 był kierownikiem literackim Teatru Ziemi Rzeszowskiej (obecnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej) oraz pierwszym prezesem–założycielem Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Adaptował i reżyserował dla rzeszowskiej rozgłośni Polskiego Radia słuchowiska, współpracował z Wojewódzkim Domem Kultury. Wchodził w skład kolegiów redakcyjnych „Nowin Rzeszowskich”, „Nowin Tygodnia”, „Widnokręgu” także „Kameny”, „Kwartalnika Rzeszowskiego” i „Profili”. Opublikował w czasopismach, 14 tomach poezji i 10 antologiach niemal 500 przekładów poetyckich oraz 2 powieści. Badał i opisywał tradycje teatralne Rzeszowa i regionu, co zaowocowało monografią Kartki z dziejów rzeszowskiego teatru, opracował antologię Wiersze z Rzeszowskiego .