50 lat oddziału ZLP w Rzeszowie

Jubileusz 50-lecia rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich miał swój galowy akcent 18 listopada br. w nowej auli Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie. Witała wszystkich dyrektor tej szkoły Edyta Niemiec i prezes oddziału ZLP Mieczysław A. Łyp. Obecni byli także na uroczystości poprzedni prezesi, acz nie witani z nazwiska – dwukrotnie w przeszłości pełniący tę funkcję pisarz Zbigniew Domino, poetka i pisarka Marta Świderska-Pelinko oraz prozaik Edward Bolec.

„Przecież jesteśmy z jednej pieśni” – wybrzmiały symbolicznie na otwarciu strofy wiersza nieżyjącego poety Edwarda Zolowskiego. Prezes Łyp sumował półwieczny dorobek literatów. Potem ich honorowano pucharami i medalami. Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymali: Bogusław Kotula, Teresa Paryna i Wacław Turek, a honorowe odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej Janina Ataman-Gąsiewicz, Adam Decowski, Mieczysław A. Łyp, Barbara Mazurkiewicz, Ryszard Mścisz. Marta Świderska-Pelinko i Małgorzata Żurecka. Honorową Nagrodę Zarządu Oddziału ZLP w Rzeszowie za całokształt dokonań twórczych otrzymali: Janina Ataman-Gąsiewicz, Adam Decowski, Celina Depa, Anatol Diaczyński, Zbigniew Domino, Zdzisława Górska, Edward Guziakiewicz, Ryszard Jaśkowski, Bogusław Kotula, Halina Kurek, Krzysztof Lechowicz, Agata Linek, Mariusz Marczyk, Tadeusz Masłyk, Barbara Mazurkiewicz, Ryszard Mścisz, Mieczysław Mularski, Jerzy Stefan Nawrocki, Mirosław Osowski, Teresa Paryna, Marta Świderska-Pelinko, Edyta Pietrasz, Dawida Ryll, Bogdan Stangrodzki, Joanna Turczyn, Wacław Turek, Lesław Urbanek, Mirosław Welz, Małgorzata Żurecka. Nagrodę tę otrzymali także spoza ZLP Irena Batura, Jerzy J. Fąfara, Maria Gibała, Andrzej Korzec, Uta Przyboś. Ponadto nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, przyznaną przez prezydenta Rzeszowa, otrzymali: Janina Ataman-Gąsiewicz, Adam Decowski, Zbigniew Domino, Bogusław Kotula, Mieczysław A. Łyp, Jerzy Stefan Nawrocki i Marta Świderska-Pelinko, a wręczyła je Aneta Radaczyńska, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki UM w Rzeszowie.
Uhonorowano też kilkadziesiąt osób spoza literackiego grona za promocję kultury i literatury. Listę otwierał prezes stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów Jerzy Maślanka, a zamykałem ja jako redaktor naszego miesięcznika. Z osób związanych z czasopismem byli jeszcze w tym gronie Zofia Brzuchowska, Renata Kątnik, Stanisław Rusznica, Edward Słupek, Andrzej Szypuła, zaś spośród gospodarzy gali wspomniana już dyrektor Edyta Niemiec i polonista tej szkoły, a i poeta także, Józef Stalec. Uhonorowano też byłego prezydenta Rzeszowa i europosła dr. Mieczysława Janowskiego, który podziękował w imieniu wyróżnionych.
Galę prowadzili – nauczycielka ZST Magdalena Kołodziej i z ZLP poeta Mirosław Welz. A honory pełnili prezes literatów Mieczysław A. Łyp i sekretarz Małgorzata Żurecka. Zwornikami poszczególnych części toku oficjalnego były recytacje uczniów ZST i koncertowanie studentów instrumentalistyki z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oczywiście nie zabrakło urokliwego koncertu Tria Galicyjskiego GOK w Niebylcu pod przewodnictwem muzyka i poety Wiktora Bochenka, który też ów puchar i nagrodę honorową od literatów otrzymał.

Ryszard Zatorski