Uprzejmie informujemy, że uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody Rzeszowskiego Oddziału ZLP - Diamentowego Pióra – Mistrzowi TADEUSZOWI RÓŻEWICZOWI, odbędzie się 9 października br. po godzinie 15.00 we Wrocławiu podczas promocji najnowszego tomiku tego Autora „Nauka chodzenia”. Uroczystość odbędzie się w auli budynku Akademii Sztuk Pięknych, Wrocław ulica Plac Polski 3/4.

Przypominamy, że Diamentowe Pióro jest Honorową Nagrodą rzeszowskiego oddziału, przyznawaną od roku 2002 raz na pięć lat, w jubileuszowych latach istnienia ZLP w Rzeszowie. Pierwszym Laureatem Nagrody był Wiesław Myśliwski. Jest to Nagroda przyznawana za najwybitniejsze osiągnięcia w literaturze polskiej oraz światowej.
Uznając, że jest to wydarzenie bezprecedensowe w historii literatury naszego Regionu, liczymy na zainteresowanie się uroczystościami, które odbędą się 9 października 2007 r. we Wrocławiu z udziałem przedstawicieli środowiska literackiego Rzeszowa i Podkarpacia.