Zbigniew Jan Czuchra

W Osiedlowym Klubie Kultury KARTON RSM w Rzeszowie 25 lutego br. można było obcować z twórczością poetycką ks. Zbigniewa Jana Czuchry MS. Spotkanie zorganizowane przy współudziale rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich, poświęcone było promocji albumu poetyckiego "Czasu srebrna nić". Prowadzący imprezę Józef Tadla przedstawiając zaproszonego gościa powiedział, iż ks. Zbigniew Jan Czuchra zawsze kapłaństwo wiązał z działalnością na rzecz kultury i twórczością literacką, współpracując z pismami: Niedziela, Posłaniec M.B. Saletyńskiej i rzeszowskim Radiem Via. Dotychczas opublikował zbiory wierszy: Poezje wybrane (1996) i Słowa sercem pisane (2005).

Słowo krytyczne o twórczości poety wygłosił Stefan J. Nawrocki, a utwory z promowanego albumu zaprezentowali: Dorota Kwoka i Stach Ożóg. Należy podkreślić, iż znakomite fotografie zamieszczone w albumie dobrze korespondują z utworami poetyckimi.
— Poezja ks. Zbigniewa Jana Czuchry przywraca w dzisiejszych czasach wiarę, że piękno jest związane z prawdą i dobrem. Odnajduję w tych wierszach metafizyczne przeżycie piękna krajobrazu i ważne przesłanie tj. miłość do drugiego człowieka, miłość do każdego istnienia, do każdego szczegółu, który odnajdujemy w ogromnym bogactwie otaczającej nas natury — powiedział o tej twórczości dr Stanisław Dłuski, poeta i krytyk literacki.
Imprezę uświetnił koncert chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kantylena, na czele z dyrygentem Maciejem Pacześniakiem. Na ręce ks. Zbigniewa Jana Czuchry wpłynął okolicznościowy list gratulacyjny od Tadeusza Ferenca, prezydenta Rzeszowa.