Prezentacja poetycka Marii Mistrioti (Grecja) w Teatrze Muzycznym w Poznaniu podczas gali finałowej XXXIV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego (4.11.2011 r.). Wiersz autorki w przekładzie Nikosa Chadżinikolau czyta Dariusz Tomasz Lebioda.