Stanisław Sławomir Nicieja: Kresowa Atlantyda (Tom III)

Ukazał się trzeci tom Kresowej atlantydy. Prof. Stanisław Sławomir Nicieja, rektor Uniwersytetu Opolskiego, autor ponad 20 książek, w tym tak znamienitych jak: Cmentarz Łyczakowski, Lwowskie Orlęta, czy Lwów – ogród snu i pamięci ostatnio pisze Kresową Atlantydę (Historia i mitologia miast kresowych). Tom obejmuje Zaleszczyki, Kosów, Chodorów, Kałusz oraz Abację.
To fascynujące przedsięwzięcie spełnia oczekiwania licznych czytelników-kresowiaków i ich potomków, jest też fascynującą opowieścią wyposażoną w bardzo bogatą ikonografię.

Tak pisze o niej Adam Wierciński w wrześniowej „Odrze”:
„Opowiada Nicieja, a umie to robić barwnie, o zapomnianym dziedzictwie, o spuściźnie materialnej i duchowej. O miejscach i ludziach. O postaciach znanych z historii i literatury, i tych pamiętanych już tylko przez najbliższych. Pisarz historyk ożywia twarze z pożółkłych fotografii, przywraca im niekiedy imiona, odtwarza – przy pomocy ostatnich świadków historii – skomplikowane, czasem prawie powieściowe historie życia”.
Książki prof. Niciei zachwycają, uczą i wzruszają. Z zapowiedzi wynika, że ciąg dalszy przewiduje ich bogatą kontynuację. Obecność tak znakomitego twórcy w naszym gronie, to wielka radość i duma nie tylko dla opolskiego oddziału, ale dla całego Związku Literatów Polskich.