Promocja wyboru wierszy Marka Wawrzkiewicza w Moskwie

7 listopada w Instytucie Polskim w Moskwie odbyła się premiera wyboru wierszy Marka Wawrzkiewicza pod powyższym tytułem. Książka wyszła jako koedycja moskiewskiego wydawnictwa WAHAZAR i łódzkiej ASTRY. Przekłady są dziełem Jekatieryny Polianskiej (która wielokrotnie była gościem Warszawskich Jesieni Poezji), wielce zasłużonego dla promocji polskiej literatury Andreja Bazylewskiego i nieżyjącego już wybitnego poety petersburskiego Wiktora Maksimowa.

Wiersze czytali autor, tłumacze i moskiewski aktor Kiryłł Dubrowicki. Wśród licznie zgromadzonej publiczności byli m.in. profesorowie Lola Zwonariowa, Lew Anninskij, a także Elena Charłamowa i Wiktor Jerofiejew. Obowiązki gospodarza pełnił dyrektor Instytutu Marek Radziwon.