Piotr Dumin: Poezje wybrane

Związek Literatów Polskich i Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza zapraszają na promocję „Poezji wybranych”, PIOTRA DUMINA, seria: „Biblioteka Poetów”.
Spotkanie poprowadzi Marek Wawrzkiewicz.
Słowo o poezji autora - Zdzisław Brudnicki.
Prezentacja wierszy - Joanna Dukaczewska.
Dom Literatury, Krakowskie Przedmieście 87/89, Środa, 21 listopada, 2012 r. godz. 17.00

Piotr Dumin - Poezje wybrane
Wyd. I, s. 140, format B6, oprawa twarda
Biblioteka Poetów
339 tom wydany w serii „Biblioteki Poetów”.
Piotr Dumin – poeta, dziennikarz, krytyk. absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Debiutował w „Kulturze” w 1968 r., gdy działem poezji kierował Stanisław Grochowiak, a pracował w nim Zbigniew Jerzyna. Publikował na łamach „Współczesności”.
Intensywnie współpracował z pismami literackimi i kulturalnymi. Wywiady, recenzje i wiersze publikował w „Antenie”, „Poezji”, „Nowych Książkach”.
Członek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich i Sekretarz Oddziału Warszawskiego ZLP.
Niniejszy tom jest autorskim wyborem wierszy, które Autor lubi i ceni.