Krzysztof Gąsiorowski: Moja stara naga maszyna do pisania i panienki na imieninach

Krzysztof Gąsiorowski, poeta odznaczony podczas XXXVII Warszawskiej Jesieni Poezji medalem "Gloria Artis", prezentuje swój najnowszy zbiór wierszy "Moja stara naga maszyna do pisania i panienki na imieninach".

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek.