Krystyna Konecka: Biały kruk

Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy najnowszy tomik Krystyny Koneckiej zatytułowany "Biały kruk".
O twórczości Krystyny Koneckiej:
Krystyna Konecka... na dobre wpisała się już w krajobraz... całej literackiej Polski. Jej domeną jest zapomniany już dzisiaj sonet... Wykorzystując ten rodzaj wiersza, osiągnęła sprawność artystyczną doprawdy zdumiewającą.
Dariusz Tomasz Lebioda
Konecka od lat w manifestacyjny wręcz sposób demonstruje swą neoklasycystyczną poetykę, przywiązanie nie tylko do tradycji wersyfikacyjnej, ale i estetycznej. I jej konsekwencja zmieniła się w sukces, bo poezja ta stała się pewnym programem i projekcją wartości konfrontowanych ze współczesnym czasem. Konecka wypracowuje dla siebie we współczesnej poezji jakieś zupełnie odrębne miejsce.
Leszek Żuliński

Krystynę Konecką cechuje – by tak powiedzieć – myślenie sonetem, a czytając jej najlepsze wiersze odnosimy wrażenie, że jest to niejako naturalny sposób wypowiedzi autorki. Jej poezja odznacza się niebywałą klarownością sensu...
Waldemar Smaszcz
Jest coś niezwykłego w tej poezji, jakaś tajemnica. To ciągłe nawiązywanie do naszego polskiego losu, polskiej tradycji kulturowej, wywodzącej się z Kresów, jest czymś niezwykle pięknym. Krystyna Konecka posiadając wybitny talent, potrafiła stworzyć swój świat. Jak wczytuję się w jej sonety, nie czuję jakiejkolwiek sztuczności formy... Ona zajmuje się poezją jak gdyby drążącą polskie losy... ocala nie istniejące światy ludzi i zdarzeń, a to jest podstawowy obowiązek każdej literatury... Ona potrafi znakomicie połączyć to, co najważniejsze w polskiej tradycji z niepokojami współczesnego świata. Dzięki temu w swoich wierszach tworzy własny świat, własną mitologię, a zarazem potrafi pochylić się na każdym człowiekiem i zapytać, jak go ocalić. Sonety są bardzo piękne i podkreślić należy, że Krystyna Konecka jest dla mnie wybitną indywidualnością w poezji polskiej.
Zbigniew Irzyk
... odkryłem cudownie świeże i prowokujące do myślenia cykle sonetów. Pełne bystrych obserwacji, humoru i dowcipu wiersze tworzą, pozostawiający niezatarte wrażenie, raptularz, który dotyczy Szekspira oraz miejsc związanych z nim i jego twórczością. Wreszcie, ich sukces wynika z głębokiego zrozumienia dzieła Szekspira, w powiązaniu z aktualną wiedzą odnośnie jego życia i światów, w których się obracał... Z niewątpliwą przyjemnością dołączamy książkę i tłumaczenia do zbiorów naszej Biblioteki w Shakespeare Centre.
Roger Pringle, Stratford-upon-Avon

Krystyna Konecka "Biały kruk", Wydawnictwo BUK, Białystok 2007, ISBN 978-83-925153-8-8, Stron: 64