W październiku 2009 r. ukazał się szesnasty tom poezji sygnowany przez Serię Wydawniczą LIBRA. Książka nosi tytuł „Poemat o moim Chopinie” i została wydana z okazji Roku Chopinowskiego. Jej autorem jest Dominik Górny. Przedmowę napisał prof. Jan Miodek, posłowie – Helena Gordziej, a okładkę publikacji zaprojektował Ryszard Kaja. Książkę opublikowano w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej, a partnerem honorowym jej wydania jest Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego.

„Dominik Górny, poprzez poetycką metaforykę, udowadnia czytelnikom, że muzyka Chopina jest szerokim pomostem porozumienia między naszym krajem, a otaczającym światem. Nostalgią strof chce scalić rozluźnioną narodową więź, wprowadzić ją na drogę pojednania i zrozumienia, że ojczyzna jest najcenniejszą, niepowtarzalną wartością” (Helena Gordziej).
„Od lat śledzę z wielkim zainteresowaniem i intelektualną satysfakcją twórczość poetycką Dominika Górnego. Podziwiam jego zmaganie się ze słowem, głębię myśli i warsztatową sprawność. Skądinąd wiem o jego wyjątkowym wyczuleniu na warstwę brzmieniową tekstu poetyckiego - tak jak dobrze mi jest znana jego fascynacja językiem. Nie jest więc dla mnie żadnym zaskoczeniem, że kolejny tomik poznańskiego twórcy poświęcony jest Fryderykowi Chopinowi, wpisując się zarazem w jubileuszowy rok 2010 poświęcony genialnemu kompozytorowi. Wszak ktoś zafascynowany muzyką słowa nie może być obojętny na dokonania stricte muzyczne. Między takimi odczuciami zachodzi relacja komplementarności, dialektycznego dopełnienia. Z wyjątkową radością witam dlatego to szopenowskie poezjowanie Dominika Górnego, życząc jego czytelnikom doznań mieszczących się w obszarze nie tylko romantycznej, ale – myślę – uniwersalnej i wiecznej syntezy sztuk (prof. Jan Miodek).