Antologia poezji polskiej Iz wieka w wiek

Wydarzeniem IV Festiwalu Poezji Słowiańskiej była prezentacja w Muzeum Literatury w Warszawie 10 tomu antologii poezji "Iz wieka w wiek" prezentującej współczesną poezję polską. Wydawcą i redaktorem przedsięwzięcia jest Sergey Glovyuk - rosyjski poeta, tłumacz i wydawca, który za swoją pracę nad popularyzacją poezji polskiej w Rosji otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

W antologii znalazły się m.in. wiersze poetów członków Związku Literatów Polskich Marka Wawrzkiewicza, Aleksandra Nawrockiego, Zbigniewa Jerzyny, Stefana Jurkowskiego, Krzysztofa Gąsiorowskiego, Aldony Borowicz, Zbigniewa Milewskiego, Miłosza Kamila Manasterskiego i in.. Na uroczystości prezentacji polskiego tomu antologii i wręczeniu nagrody dla Sergeya Glovyuka obecny był Ambasador Federacji Rosyjskiej Aleksander Alekseev.