Stateczny humor Kazimierza Kochańskiego 

I.

Kazimierz Kochański stawia kroki niepokorne, często nieprzewidywalne, ale zawsze naznaczone troską o wspólnotę, którą pojmuje jako rodzinę: obywatelską, kulturalną, literacką. Bywa prześmiewcą, nawet gorzkim, jednak nigdy nie jest przeciw „wszystkiemu i wszystkim”. Głupio powiedzieć, ale to mądry poeta!

Najpiękniej pisze o miłości i w tej dziedzinie zwyczajnie może budzić zazdrość. Wszystko, co robi w słowie pisanym ma ogólniejsze, uniwersalne odniesienie. Także literackie żarty i dykteryjki. Powątpiewa w prawdę, ale zawsze dostrzega sens! Stara się być rzecznikiem przedkładającym nasze sprawy przed odwiecznym trybunałem rozsądku i przyzwoitości, uczciwości.

Czasem poeta Kochański, satyryk z krwi i kości oraz oryginalny aforysta, poddaje się nurtowi myśli cywilizacyjnej, „pragmatycznej” filozofii. Powstają wtedy utwory szczególne, zwykle ambiwalentne. Realizmowi zostaje przeciwstawiony świat fantazji, marzeń, a zwątpieniu ścieżka nadziei: „Skupieni nad czystością/ Bieli/ Toczymy barwne batalie/ Z szarą codziennością”, albo „Siedzisz sobie wygodnie/ W fotelu/ Obitym swoją własną skórą// czujesz się wybornie/ Nie mając wyboru”.

Wrażliwość poety i jego poczucie misji, nieustannie wystawiane są na niebagatelną próbę: „Mgła opada/ A dane jest mi/ We mgle bywać/ Z miazgą papieru w ustach/ Z piaskiem czarnych liter”.

Paweł Kubiak - poeta, inspirator, organizator

 II.

Pisząc o aforystyce Kazimierza Kochańskiego nie można zapominać o jego działalności społeczno- kulturalnej oraz publicznej zwłaszcza, że jest wieloletnim opiekunem ważnego Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni ” który w 2019 roku będzie miał już swoją 39 odsłonę. Za tą działalność Rada Miejska Grójec nadała mu honorowy medal za zasługi dla gminy Grójec, Rada Powiatu za ofiarną działalność publiczną i społeczną nagrodziła medalem Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego, a w 2018 roku otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, którą wręczył Prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, Marek Wawrzkiewicz.

W mojej ocenie ta działalność powoduje, że sentencje i mądrość z nich płynąca jest oryginalna i poparta przeżyciami, co świadczy o ich autentyzmie.

Tylko osoba zaangażowana w politykę kulturalną może w sposób wiarygodny dla czytelnika radzić:

Nie żałuj odchodzących przyjaciół, zostań przyjacielem.

albo

Lubię obietnice, są tak niezobowiązujące. 

lub

W coś się dzieje, najważniejsze są dzieje.

Kazimierz Kochański nie boi się przyznać do swoich niedoskonałości i niepewności oraz przeżywania bolesnych rozczarowań. Świadczą o tym aforyzmy w postaci pytań retorycznych:

Co robić kiedy wiedza ...wyprzedza?

Lub paradoksalnych wyznań

Niewdzięczność przydaje właściwego smaku dobrym uczynkom.

Tym niemniej warto czytać i pochylić się nad rozważaniami poety i działacza, którego twórczości patronują następujące zasady zgrabnie ubrane w sentencje:

Nie postrzygacze rozstrzygają o wartości owczarni, ale runo baranie.

Ku dobru warto się pochylić.

Lekcje historii oparte na dokumentach beletryzowanych nie poprawiają relacji międzypokoleniowych.

Nie będziesz brał imienia Ojczyzny swojej nadaremno.

Zbigniew Milewski - poeta, krytyk literacki