1. Wiersz jest wytworem rzemiosła językowego;
2. Wiersz powinien być nowatorski;
3. Wiersz dąży do odkrywczości; gardzi banałem;
4. Wiersz powinien być autentyczny i wiarygodny;
5. Wiersz szybuje na dwóch skrzydłach – emocjonalizmu i intelektualizmu;

6. Wiersz dąży do szlachetnej prostoty;
7. Wiersz dąży do lakoniczności;
8. Wiersz niechaj będzie niedosłowny, „niedomówiony” i otwarty;
9. Wiersz rodzi się z pychy i z... pokory;
10. Ojcem i matką wiersza jest natchnienie.