Janina Junosza-Gzowska

KALISZ. Zmarła Janina Gzowska (pseudonim Junosza), poetka należąca do Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich. Pogrzeb odbędzie się 21 maja 2011 r. w Kaliszu.
Janina Gzowska urodziła się w 1925r. w Sosnowcu. W 1953 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Akademii Medycznej w Poznaniu.. Janina Junosza-Gzowska w 1987 roku rozpoczęła działalność pisarską wierszem „Miastu”. Publikowała w kraju i za granicą, w „Południowej Wielkopolsce”, Przeglądzie Kaliskim”, w Wielkiej Brytanii i Czechosłowacji, czasopismach lokalnych i centralnych: „Służbie zdrowia”, „Gazecie lekarskiej”, „Integracjach”, „Spektrum”.

Jest autorką 21 książek poetyckich m. in. „Szukam źródła” (1985), „Pojedynek na miłość” (1995), „Uciszenia” (1996), „Moja modlitwa” (1997), „Zamyślenia” (1997), „Nawet z gasnącą nadzieją” (1997), „Arka nadziei” (1998), „Optymizm w łyżce leku” (1998), „Dziennik niecodzienny” (1999), „Przechytrzyć czas” (2000), „Sytość – nie tylko z łuskanego grochu” (2005). Była członkiem Związku Literatów Polskich od 1996 roku. Tłumaczona na język francuski i rosyjski.
Mawiała, że pisze wiersze pod hasłem: spotykam życie na co dzień... tak jak leci z humorem, uśmiechem, miłością i zgubną łzą i cieszę się, że trafiają „ pod strzechy”.
Była osobą bardzo otwartą, uwielbiającą młodzież, często uczestniczyła w spotkaniach zarówno w szkołach średnich jak i wyższych uczelniach; wrażliwa na sprawy drugiego człowieka - ludzi starszych niepełnosprawnych.
W 2010 roku decyzją Rady Miejskiej Kalisza wraz z mężem odebrała Odznakę Zasłużony dla Miasta Kalisza.
(Na podstawie informacji Oddziału Poznańskiego ZLP i Urzędu Miejskiego w Kaliszu.)