Helena Gordziej

Poznań, 9 czerwca 2011 r.
Szanowna Pani Helena Gordziej
Poetka - Członek Związku Literatów Polskich

Miło mi poinformować, że Kapituła "Złotego Hipolita" wraz z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego przyznała Pani najwyższe honorowe wyróżnienie Towarzystwa "Statuetkę Złotego Hipolita" nadając jednocześnie godność "Wybitnej osobistości pracy organicznej".

W taki sposób nasze Towarzystwo i Kapituła wyróżnia ludzi prawych, oddanych sprawie upowszechniania i utrwalania uniwersalnych wartości patriotycznych i moralnych, przywracania szacunku dla pracy służącej ogółowi i umocniania solidaryzmu społecznego.
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wraz z Kapitułą postanowiło od 2001 roku przyznawać coroczne honorowe wyróżnienia dla wybitnych osobistości z dziedziny kultury, nauki, gospodarki, polityki i kościoła.
Kapituła Złotego Hipolita reprezentowana jest przez wybitnych przedstawicieli wielkopolskiej nauki, kultury, środowiska przedsiębiorców oraz mediów.
Szanowna Pani została zaliczona w 2011 r. do grona laureatów, z czego jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy. W załączeniu przekazujemy wykaz laureatów Złotego Hipolita w latach 2001 - 2010. Dotychczas przyznano 75 Statuetek Złotego Hipolita.
Ponadto informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2001 r. - Jego Świętobliwość Papież Jan Paweł II (dzisiaj Sługa Boży) przyjął w formie daru Statuetkę "Złotego Hipolita", z czego Towarzystwo jest wielce usatysfakcjonowane i dumne.
Fakt wręczenia Statuetki "Złotego Hipolita" nadając jednocześnie Godność "Wybitna Osobistość Pracy Organicznej" - zalicza Panią do grona Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej, wartości moralne oraz wartości pracy organicznej.
Uprzejmie prosimy o przesłanie swojej obszernej noty biograficznej, którą chcielibyśmy wykorzystać w okolicznościowym wydawnictwie poświęconym wszystkim wybitnym osobistościom uhonorowanym statuetką "Złotego Hipolita".
Uprzejmie informujemy, że uroczyste wręczenie Statuetki nastąpi 26 listopada 2011 roku (sobota) w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki o godz. 13.00. Specjalne zaproszenia wyślemy w terminie późniejszym.

Z wyrazami szacunku i poważania
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa